×
info@ftsgeoteknik.com +90 (507) 333 36 36
#
Faaliyetler

3615_0036_6714-fore-kazik.jpg

FORE KAZIK

Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanan betonarme elemanlardır. Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar. Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50 ile Ø200 cm arası çaplarda imal edilir.
2715_0036_6710-mini-kazi.jpg

MİNİ KAZIK

Temel kazığı veya derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan sistemin düşey elemanıdır.
3815_0036_6716-ankraj.jpg

ANKRAJ

Ankrajlar, genel anlamıyla yapısal bir elemanı başka bir eleman ya da malzemeye sabitleyerek birlikte çalışır hale getiren yapısal elemanlardır. Zemin ankrajları sadece yapıları zemine sabitlemekle kalmayıp, zemin kütlesi, hidrostatik kuvvetlerle dış yükler kaynaklı çekme kuvvetlerini karşılayarak, bunları potansiyel göçme yüzeylerinin gerisinde tekrar zemine aktarır. Yapının dönme başta olmak üzere göçmesine neden olabilecek moment kuvvetlerine karşı koymasına yardımcı olur.
8915_0226_8996-zemincivisi__faaliyet.jpg


ZEMİN ÇİVİSİ

Zemin çivileri, kazı yüzeylerinin tutulması veya şev stabilitesinin sağlanması amacıyla oluşturulan duvar niteliğindeki yapılarda kullanılırlar. Zemin çivilerine ön germe uygulanmaz, dolayısıyla şev hareketi olmadığı sürece çivilere herhangi bir yük gelmemektedir.


2115_0036_6719-shotcrete.jpgSHOTCRETE (Püskürtme Beton)

Püskürtme beton uygulaması; dik yamaçların, temel kazıların, duvarların ve hasarlı yapıların, tünel, maden ocaklarının güçlendirilmesi gibi hızlı, emniyetli bir çalışmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılan bir uygulamadır.